ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εξέχουσα σημασία στην πορεία της Ν. Ωνάσης Α.Ε. από την ίδρυση της έως και σήμερα κατέχει η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων της.

Οι παραδοσιακές συνταγές της Μεσογειακής κουζίνας συνδυάζονται με αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες από εγγυημένους προμηθευτές, ώστε τα προϊόντα μας να είναι πάντα οι γνήσιοι πρεσβευτές της ποιότητας της Ελληνικής και Μεσογειακής κουζίνας σε όλο τον κόσμο. Μέσω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων προσφέρονται στους καταναλωτές νέες γεύσεις που ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Οι νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν από την κατασκευή τους με βάση τις αρχές της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, ώστε να εξυπηρετούν αφενός την ασφαλή παραλαβή, αποθήκευση και κατεργασία των πρώτων υλών και αφετέρου την παραγωγική διαδικασία με τις πλέον αυστηρές συνθήκες υγιεινής.

Επιπλέον, οι συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής προσφέρουν τη δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων των καταναλωτών και της νομοθεσίας.Στο ίδιο μήκος κύματος, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί κεφάλαιο για την εταιρία. Για το σκοπό αυτό η επιλογή του προσωπικού γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καθοδήγηση και τη συνεχή εκπαίδευση του.

Στα πλαίσια της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Παράλληλα, με γνώμονα  την προσφορά σταθερής και συνεχώς βελτιούμενης ποιότητας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.

Οι απαιτήσεις για συνεχή εξέλιξη στα θέματα της ποιότητας και της ασφάλειας οδήγησαν στην πιστοποίηση κατά το βρετανικό πρότυπο BRC: Issue 4 (British Retailer Consortium) δίνοντας  στην εταιρία Ν. Ωνάσης Α.Ε. συγκριτικά πλεονεκτήματα στο χώρο.

Οι προσπάθειες για βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων, της ποιότητας και της ασφάλειας παραμένει πάντοτε συνεχής από το τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και από  το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Ν. Ωνάσης Α.Ε